Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Zakoni i podzakonski akti

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ ŠKOLI.pdf


ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U SREDNJOJ ŠKOLI.pdf


Zakon o visokom obrazovanju ŽZH   


Zakon o obrazovanju odraslih


ZAKON o prosvjetnoj inspekciji


ZAKON o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci


Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi


ZAKON o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija


Pravilnik o obrazovanju djece s posebnim potrebama 2006.   


NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA 


Nastavni plan i program za osnovne škole koje rade na hrvatskom jeziku u Županiji Zapadnohercegovačkoj


PP za gimnazije u 20BiH – cjelovit kurikulum – 2013.pdf


Pravilnik o obveznim udžbenicima.pdf


Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku za osnovne glazbene skole.pdf

Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku za srednje glazbene skole.pdf

Odluka o nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za osnovne glazbene skole.pdf

Odluka o nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za srednje glazbene skole.pdf


PEDAGOŠKI STANDARD osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja


PEDAGOŠKI STANDARD srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja


PRAVILNIK o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi


PRAVILNIK o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoj školi


Pravilnik o kalendaru rada za osnovne škole za školsku 2020.-21. godinu


Pravilnik o kalendaru rada za srednje škole za školsku 2020.-21. godinu


PRAVILNIK o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi


PRAVILNIK o pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe


PRAVILNIK o sadržaju, obliku i načinu vođenja pedagoške dokumentacije, evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj školi


PRAVILNIK O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, EVIDENCIJE I OBRAZOVNIH ISPRAVA U SREDNJOJ ŠKOLI


PRAVILNIK o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi


PRAVILNIK o tjednim poslovima nastavnika, stručnih suradnika, strukovnih učitelja i suradnika u nastavi te načinu utvrđivanja broja izvršitelja na tim poslovima u srednjoj školi


PRAVILNIK o tjednim poslovima učitelja i stručnih suradnika te načinu utvrđivanja broja izvršitelja na tim poslovima u osnovnoj školi


PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi


PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita i pripravničkom stažu odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama


PRAVILNIK o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi


PRAVILNIK o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu


Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave