Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Srednje škole

Naziv škole: Gimnazija Ljubuški

Adresa: Sestre Silvije Antić 1, 88 320 Ljubuški

Telefon: 039 831 389

Fax: 039 831 389

E-mail: [email protected]

Ravnatelj: Leopold Mandić


Naziv škole: Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića Ljubuški

Adresa: Sestara milosrdnica br. 2, 88320 Ljubuški

Telefon: 039 831 921

Fax: 039 831 926

E-mail: [email protected]

Ravnateljica: Mila Primorac


Naziv škole: Srednja škola Antuna Branka Šimića

Adresa: Dr Franje Tuđmana 14, 88340 Grude

Telefon: 039 662 230

Fax: 039 662 230

E-mail: [email protected]

Ravnatelj: Mladen Leko


Naziv škole: Srednja strukovna škola Posušje

Adresa: Bartola Kašića 2, 88 240 Posušje

Telefon: 039 682 458

Fax: 039 680 634

E-mail: [email protected]

Ravnatelj: Mario Knezović


Naziv škole: Gimnazija fra Grge Martića

Adresa: Bartola Kašića 2, 88 240 Posušje

Telefon: 039 681 458

Fax: 039 681 010

E-mail: [email protected]

Ravnatelj: Ante Jukić


Naziv škole: Srednja strukovna škola Široki Brijeg

Adresa: Alojzija Stepinca 24, 88220 Široki Brijeg

Telefon: 039 704 393

Fax: 039 704 393

E-mail: [email protected]

Ravnateljica: Ljerka Naletilić


Naziv škole: Gimnazija fra Dominika Mandića

Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 24, 88 220 Široki Brijeg

Telefon: 039 704 393

Fax: 039 704 393

E-mail: [email protected]

WEB str. www.tel.net.ba/gimnazija-sb

Ravnatelj: v. d. Marijana Pažin Ivešić


Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave