Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

ODLUKA O IZBORU I PONIŠTENJU JAVNE NABAVE


Broj: 07-06-14-1-50-4/20
Široki Brijeg, 15. srpnja 2020. godine

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGE REPREZENTACIJE POVODOM ODRŽAVANJA POLUZAVRŠNOG NATJECANJA “PONOS DOMOVINE”

Preuzmite odluku


Broj: 07-06-14-1-47-9/20
Široki Brijeg, 14. srpnja 2020. godine

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVU MOTORNOG GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Preuzmite odluku


Broj: 07-06-14-1-47-1/20
Široki Brijeg, 22. lipnja. 2020. godine

ODLUKA
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU MOTORNOG GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Preuzmite odluku


Broj: 07-06-14-1-41-9/20
Široki Brijeg, 15. lipnja. 2020. godine

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU HLADNJAKA ZA POTREBE MINISTARSTVA

Preuzmite odluku


Broj: 07-06-14-1-31-17/20
Široki Brijeg, 21. svibnja. 2020. godine

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU TABLETA ZA POTREBE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

Preuzmite odluku


Broj: 07-06-14-1-36-9/20
Široki Brijeg, 13. svibnja. 2020. godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU TABLETA ZA POTREBE UČENIKA PRVE OSNOVNE ŠKOLE ŠIROKI BRIJEG

Preuzmite odluku


Broj: 07-06-14-1-86-13/20
Široki Brijeg, 18. 03. 2020. godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU UREDSKOG MATERIJALA, TONERA I DRUMOVA ZA PISAČE I FOTOKOPIR APARATE U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Preuzmite odluku


Broj:07-06-14-1-55-14/20
Široki Brijeg, 24.2.2020. godine.

ODLUKU O IZBORU PRVORANGIRANOG  PONUDITELJA ZA NABAVU RAČUNALNE OPREME ZA SREDNJU STRUKOVNU ŠKOLU POSUŠJE I SREDNJU ŠKOLU ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA GRUDE

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-II.pdf


 

Broj: 07-02-38-2-741-21/19
Široki Brijeg, 26.08.2019. godine.

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 3: nabava udžbenika prema skupini autora 3 –
Logovita u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu udžbenika
za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Odluka_o_odabiru_udzbenici_2019_LOT 3.pdf


 

Broj: 07-02-38-2-754-22/19
Široki Brijeg, 26.08.2019. godine.

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 2: nabava udžbenika prema skupini autora 2 –
Naklada Alfa u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu udžbenika
za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Odluka_o_odabiru_udzbenici_2019_LOT 2.pdf


 

Broj: 07-02-38-2-754-23/19
Široki Brijeg, 26.08.2019. godine.

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za LOT 1: nabava udžbenika prema skupini autora 1 –
Školska naklada u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu udžbenika
za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Odluka_o_odabiru_udzbenici_2019_LOT 1.pdf


 

 

Broj:07-06-14-1-1082-16/18
Široki Brijeg, 3.12.2018. godine.

    ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU UREDSKOG MATERIJALA I TONERA ZA POTREBE MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – uredski.pdf


 

Broj:07-06-14-1-1015-23/18
Široki Brijeg, 4.12.2018. godine.

ODLUKU O IZBORU TREĆERANGIRANOG  PONUĐAČA ZA NABAVU RAČUNALA I MONITORA ZA POTREBE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE RUĐER BOŠKOVIĆ LJUBUŠKI I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-III.pdf


 

Broj:07-06-14-1-1015-19/18
Široki Brijeg, 30.11.2018. godine.

ODLUKU O IZBORU DRUGORANGIRANOG  PONUĐAČA ZA NABAVU RAČUNALA I MONITORA ZA POTREBE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE RUĐER BOŠKOVIĆ LJUBUŠKI I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-II.pdf


 

Broj:07-06-14-1-1015-14/18
Široki Brijeg, 23.11.2018. godine.

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RAČUNALA I MONITORA ZA POTREBE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE RUĐER BOŠKOVIĆ LJUBUŠKI I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – racunalo.pdf


 

Broj:07-06-38-2-369-23/18
Široki Brijeg, 22.8.2018. godine.

   ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU UDŽBENIKA ZA PRVI RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA I PETOG RAZREDA ZA SOCIJALNO UGROŽENU KATEGORIJU UČENIKA U ŽZH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca- Udzbenici 1 i 5.pdf


 

Broj:07-06-14-1-32-12/18-UP1
Široki Brijeg, 1.6.2018. godine.

  ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – motorno gorivo.pdf


 

Broj:07-11-37-05/18
Široki Brijeg, 27.02.2018. godine.

   ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU ROBE TONERA ZA PISAČE, FAKS I KOPIR APARAT ZA POTREBE MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU ROBE TONERA.pdf


 

Broj:07-01-739-22/17

Široki Brijeg, 7.9.2017. godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVU UDŽBENIKA ZA PRVI RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA U ŽZH

Odluka o izboru udzbenici.pdf


 

 

Broj:07-01-338-16/17

Široki Brijeg, 1.6.2017. godine.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE NADOGRADNJE APLIKACIJE „GAUDEAMUS“

odluka o najpovoljnijem ponudacu – Hertronic.pdf


 

Broj:07-11-135-05/17

Široki Brijeg, 26.5.2017. godine.

   ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU AUTO GUMA ZA SLUŽBENO VOZILO MINISTARSTVA OBRAZOVANJA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – auto gume.pdf


 

Broj:07-11-118-05/17
Široki Brijeg, 21.4.2017. godine.

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU USLUGE REPREZENTACIJE

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – baric.pdf


 

Broj:07-11-73-04/17
Široki Brijeg, 29.3.2017. godine.

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU NAGRADA UČENICIMA ZA OSVOJENA TRI MJESTA IZ NATJECANJA IZ MATEMATIKE

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-skolska.pdf


Broj:07-11-43-05/17
Široki Brijeg, 15.3.2017. godine.

    

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU NAGRADA UČENICIMA ZA OSVOJENA TRI MJESTA ZA NATJECANJE IZ LIKOVNE KULTURE „KULTURNA BAŠTINA MOGA KRAJA“

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-gral.pdf


Broj:07-11-42-05/17
Široki Brijeg, 14.3.2016. godine.

 ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU NAGRADA UČENICIMA ZA OSVOJENA TRI MJESTA ZA NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-alfa.pdf


 

 

Broj:07-01-888-11/16
Široki Brijeg, 29.9.2016. godine.

    ODLUKU O  PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU SIGURNOSNIH GOLOVA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

odluka o ponistenju – sigurnosni golovi.pdf

Broj:07-01- 490-10/16

Široki Brijeg, 06.06.2016. godine.

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

odluka o izboru – motorno gorivo.doc


Broj:07-01- 513-15/16

Široki Brijeg, 10.6.2016. godine

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJG PONUDITELJA ZA NABAVKU USLUGE AUTOBUSNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE I NASTAVNIKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA PRIGODOM ODLASKA NA OBRAZOVNA,K ULTURNA I ŠPORTSKA NATJECANJA ZA LOT1,LOT3,LOT4 I LOT5

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – prijevoz.doc


Broj:07-01- 513-14/16

Široki Brijeg, 10.6.2016. godine.

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA USLUGE AUTOBUSNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE I NASTAVNIKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U ŽZH PRIGODOM ODLASKA NA OBRAZOVNA, KULTURNA I ŠPORTSKA DOGAĐANJA ZA LOT2

odluka o poništenju autobusni prijevoz.doc


 

Broj:07-01-842-09/15
Široki Brijeg, 24.09.2015. godine.

    ODLUKU O  PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA USLUGE AUTOBUSNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE I NASTAVNIKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U ŽZH PRIGODOM ODLASKA NA OBRAZOVNA, KULTURNA I ŠPORTSKA DOGAĐANJA

odluka o ponistenju-autobusni prijevoz.pdf


Broj:07-01-785-09/15

Široki Brijeg, 31.08.2015. godine.

    ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA SLUŽBENIH VOZILA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŽZH

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – servisiranje i odrzavanje vozila.pdf


Broj:07-01-755-23/15

Široki Brijeg, 26.08.2015. godine.

ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

za nabavku udžbenika za socijalno ugroženu kategoriju učenika 

odluka o najpovoljnijem ponudacu – udzbenici.pdf


Broj:07-01-447-11/15

Široki Brijeg, 08.06.2015. godine.

ODLUKU O  PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA USLUGE AUTOBUSNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE I NASTAVNIKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U ŽZH PRIGODOM ODLASKA NA OBRAZOVNA, KULTURNA I ŠPORTSKA DOGAĐANJA


Broj:07-01-437-10/15
Široki Brijeg, 01.06.2015. godine.

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA


Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave