Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Nadležnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje školstvo, visoko školstvo, organiziranje prosvjete i donošenje nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje, sudjelovanje u donošenju nastavnih planova i programa za visokoškolske ustanove, udžbeničku literaturu, inspekcijski nadzor u ovom području, razvoj znanstveno-tehničkih informacija, inovacije i pripreme programa znanstveno-tehničke suradnje, zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa, muzejsku, arhivsku, likovnu, kazališnu, glazbenu, filmsku, izdavačku i knjižničnu djelatnost, razvoj športa, tehničke i tjelesne kulture, prometnu edukaciju kao i druge poslove za koje je nadležno.

 

U sastavu Ministarstva  je  Odsjek za zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine.

Odsjek za zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Županije utvrđene Zakonom.

 

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave