← Natrag

Kutak za učitelje/nastavnike

Kraj ×

UPUTE O VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

Budući da nije izvjesno kada će se učenici vratiti u škole, potrebno je započeti s procesima vrednovanja i ocjenjivanja kako bismo omogućili zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine. U suradnji sa Zavodom za odgoj i obrazovanje izradili smo ove upute, iako smo...