Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Drugi modul andragoškog osposobljavanja održan 6. i 7. listopada u Ljubuškom

17 lis. 2022 | Novosti

Drugi modul javno važećeg programa andragoškog osposobljavanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj održan je 6. i 7. listopada u Ljubuškom na temu „Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom“.

Program obuke pohađaju 22 nastavnika javnih ustanova sa područja županije, a drugi modul realizirao je trener doc. dr. Perica Ivanek.

Ovaj modul sadrži dva osnovna, funkcionalno povezana seta kompetencija – komunikacijske kompetencije i kompetencije upravljanja obrazovnom grupom i teži osposobljavanju polaznika za dinamičnu, interaktivnu i konstruktivnu međuljudsku komunikaciju, s ciljem učinkovitog postizanja obrazovnih i stručnih ishoda.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke obuku realizira s DVV International.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave