Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Obavijest podnositeljima zahtjeva za priznavanje stranih obrazovnih isprava

18 kol. 2022 | Aktualnosti, Novosti, Obavijesti

  1. Za naknadu troškova vođenja postupka i donošenje rješenja o priznavanju i izjednačavanju stranih obrazovnih isprava o završenom treći ciklus visokog obrazovanja magisteriju znanosti i doktoratu znanosti stečenih u inozemstvu plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM i 3 KM biljega (crvenih Županijskih).
  2. Za naknadu troškova vođenja postupka i donošenje rješenja o priznavanju i izjednačavanju stranih obrazovnih isprava o završenom šestom (VI/1) i sedmom (VII/1) stupnju stručne spreme (o završenom prvom ciklusu visokog obrazovanja bachelor ili baccalaureat i o završenom drugom ciklusu visokog obrazovanja master) stečenih u inozemstvu plaća se pristojba u iznosu 100,00 KM i 3 KM biljega (crvenih Županijskih).    
  3. Za naknadu troškova vođenja postupka i donošenje rješenja o priznavanju i izjednačavanju stranih obrazovnih isprava o započetom, odnosno stečenom osnovnom ili srednjem obrazovanju, stručnom osposobljavanju, usavršavanju i tečaju, stečenih u inozemstvu plaća se pristojba u iznosu 50,00 KM i  3 KM biljega (crvenih Županijskih).

Uplatu izvršiti na depozitni račun javnih prihoda Proračuna Županije Zapadnohercegovačke Broj: 3380002200004013 za proračunsku organizaciju broj: 2101001, vrsta prihoda: 722611, šifra općine Široki Brijeg: 054.

Primatelj: Proračun Županije Zapadnohercegovačke, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

Svrha: Naknada za troškove postupka priznavanja stranih obrazovnih isprava.

          Obrazovne kvalifikacije stečene u obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj izjednačavaju se s obrazovnim kvalifikacijama u Županiji.         

Potrebni dokumenti: Uz zahtjev za priznavanje obrazovne kvalifikacije o završenoj višoj, visokoj stručnoj spremi te o poslijediplomskom studiju se prilaže ovjerena preslika diplome, ovjerena preslika potvrde fakulteta o položenim ispitima (prijepis ocjena) ili ovjerena preslika indeksa, ovjerena preslika osobne iskaznice izdane u Županiji Zapadnohercegovačkoj ili ovjerena preslika rodnog lista ili ako je promjena prezimena onda ovjerena kopija vjenčanog lista.      

           Za priznavanje obrazovnih kvalifikacija o završenoj osnovnoj i srednjoj školi ili dijelu osnovnog ili srednjeg obrazovanja potrebno je priložiti ovjerenu presliku završene svjedodžbe odnosno svjedodžbu o završnom ispitu ili svjedodžbu o maturi, Uvjerenje o prebivalištu ili boravištu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ili ovjerenu presliku osobne iskaznice ili rodnog lista ako je promjena prezimena onda ovjerena kopija vjenčanog lista. Za nastavak školovanja je potrebno priložiti i ovjerene preslike obrazovnih kvalifikacija o završenim razredima osnovne ili srednje škole te ovjerenu presliku osobne iskaznice ili rodnog lista.

          Ukoliko je naprijed navedeno izdato na stranom jeziku, potreban je prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača.

http://www.skupstina-zzh.ba/NarodneNovineApp/Pregledaj.ashx?pdf=../App_Data/NarodneNovine/pdf/2014/8.pdf&id=wa08Jkit00F7Tr3

http://www.skupstina-zzh.ba/NarodneNovineApp/Pregledaj.ashx?pdf=../App_Data/NarodneNovine/pdf/2018/17.pdf&id=160hMPrD0OlKmnu

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave