Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Održan drugi sastanak predmetnih radnih skupina za izradu kurikula

28 ruj. 2021 | Novosti

Dana 27. rujna 2021. godine u Vitezu održan je drugi sastanak koordinatora, voditelja i članova predmetnih radnih skupina zaduženih za izradu prijedloga predmetnih kurikula za osnovne škole, gimnazije i općeobrazovne predmete u srednjim strukovnim školama županija u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku.

Voditelj stručnog tima Mario Mikulić, pomoćnik ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u svom uvodnom obraćanju zahvalio je svim sudionicima ovog iznimno važnog projekta te je pozdravio domaćina ovog radnog sastanka Bojana Domića, ministra obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i  športa Županije Središnja Bosna, resorne ministrice obrazovanja Anu Andrić (Županija Posavska), Gordanu Nakić (Hercegbosanska županija), Ružicu Mikulić (Županija Zapadnohercegovačka), Jadranku Bošnjak, ravnateljicu Zavoda za odgoj i obrazovanje, Željka Ćorića, ravnatelja Zavoda za školstvo Mostar, a  poseban pozdrav uz riječi zahvale na dolasku i podršci uputio je Ankici Gudeljević, ministrici civilnih poslova BiH.

Ministar obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Županije Središnja Bosna u svom je obraćanju pozdravio sve prisutne i zahvalio na sudjelovanju. „Ovo je za sve nas generacijski projekt koji je od iznimnog značaja i velike važnosti. Želio bih zahvaliti svima, posebno prosvjetnim djelatnicima, koji daju sebe i svoje znanje te sudjeluju u izradi kurikula, zbog svih nas, a posebno naše djece. Riječ je o najznačajnijem dijelu obrazovne reforme, a ovim putem želim zahvaliti ravnateljici Zavoda za odgoj i obrazovanje i ravnatelju Zavoda za školstvo, kao i dragim kolegicama iz ostalih ministarstava, posebno ministrici civilnih poslova BiH, Ankici Gudeljević, što je prepoznala značaj naših aktivnosti i što je danas s nama“, poručio je između ostalog ministar Domić.

Ministrica Ankica Gudeljević u svom govoru istaknula je koliko je bitno da imamo iste kurikule u svim županijama koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku te da oni trebaju biti kompatibilni s kurikulima iz Republike Hrvatske kako bi generacije koje dolaze učili i odgajali u duhu našeg naroda.

„S tim u vezi bilo bi veoma značajno da se u nove kurikule ugrade i obilasci svih naših kulturno povijesnih spomenika i područja kako bi djeca i mladi bili svjesni svog identiteta. Toliko toga ima o čemu djeca niti uče niti znaju i zato smatram da je veoma značajan korak da u terensku nastavu i izlete budu uključeni upravo ovi hrvatski kulturni kako objekti tako i područja s hrvatskim obilježjima“, izjavila je ministrica Gudeljević.

Nakon uvodnih pozdrava i obraćanja prof. dr. sc. Luciana Boban održala je predavanje na temu Ishodi učenja i njihov odnos prema drugim elementima kurikula, gdje je približila članovima ishode učenja u odnosu na sadržaj i ciljeve, karakteristike ishoda te formuliranje istih. Nakon prezentacije slijedio je aktivni rad po predmetnim radnim skupinama.

Radni sastanak završen je donošenjem zaključaka i planiranjem daljnjih aktivnosti i njihove dinamike.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave