Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Odluka i Zaključak, dostavljaju se na provedbu

8 tra. 2020 | Aktualnosti, Novosti, Obavijesti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

Broj: 07-01-49-264-7/20
Široki Brijeg, 07. travnja 2020. godine

Školama u Županiji
Zapadnohercegovačkoj
n/r ravnatelja

PREDMET: Odluka i Zaključak, dostavljaju se na provedbu

Poštovani, u privitku ovoga akta dostavljamo Vam Odluku o izvođenju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj Broj:01-337-1/20-48 i Zaključak Broj:01-337-2/20-48 kojim se propisuje način provedbe ove Odluke. Molimo da postupite sukladno navedenoj Odluci i Zaključku, a o detaljnijim aktivnostima bit ćete obaviješteni.
Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Lijep pozdrav.

Dostaviti:
Naslovu,
Pismohrani.

MINISTRICA
Ružica Mikulić

Na temelju članka 19, stavka (2) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/04), a u vezi s člankom 3, stavkom (1) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/05), te Odlukom o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18. ožujka 2020. godine, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 48. sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donijela je

O D L U K U
o izvođenju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Članak 1.
Ovom Odlukom se u uvjetima proglašenog stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) nalaže izvođenje nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Članak 2.
Zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za koordinaciju poslova i dinamiku izvođenja nastave na daljinu.

Članak 3.
Ravnatelji osnovnih i srednjih škola dužni su organizirati rad osnovnih i srednjih škola u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke na način da se nesmetano odvija nastava na daljinu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA

Broj: 01-337-1/20-48
Široki Brijeg, 27. ožujka 2020.

Predsjednik
Zdenko Ćosić

Na temelju članka 19, stavka (4) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/04), i članka 2, Odluke o izvođenju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj broj:01-337-1/20-48 od 27. ožujka 2020. godine, a u vezi s epidemijom koronavirusa (COVID-19), Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 48. sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Nalaže se Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke maksimalno angažirati sve resurse i osoblje na poslovima uspostave izvođenja nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama na području Županije Zapadnohercegovačke i to isključivo putem platforme skole.sum.ba sveučilišta u Mostaru.

Članak 2.
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke dužno je pravovaljano informirati ravnatelje škola na području Županije Zapadnohercegovačke o obvezi i načinu izvođenja nastave iz članka 1. ovog Zaključka.

Ravnatelji škola na području Županije Zapadnohercegovačke su dužni pravovaljano informirati nastavnike, odnosno učenike škola o obvezi i načinu izvođenja nastave iz članka 1. ovog Zaključka te provoditi sve mjere koje nalaže Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA

Broj: 01-337-2/20-48
Široki Brijeg, 27. ožujka 2020.

Predsjednik
Zdenko Ćosić

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave