Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Odluka o radnom vremenu u vrijeme corona virusa (COVID-19)

2 tra. 2020 | Aktualnosti, Novosti, Obavijesti

Na temelju članka 2. i članka 3. Odluke o organizaciji rada tijela uprave za vrijeme trajanja pandemije bolesti corona virus (COVID-19) broj:01-310-1/20-47 od 23. ožujka 2020. godine, a u svezi s Odlukom o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave corona virusa (COVID-19)  broj:01-287-1/20-46 od 18. ožujka 2020. godine ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, donijela je

O D L U K U
o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena i nužnim i neodgodivim poslovima za vrijeme pandemije bolesti corona virusa (COVID-19)

Članak 1.

            Ovom Odlukom se propisuje organizacija rada, raspored rada i radnog vremena za vrijeme pandemije bolesti corona virusa (COVID-19) i utvrđuju nužni i neodgodivi poslovi u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u uvjetima proglašenog stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave corona virusa (COVID-19).

Članak 2.

  • Radno vrijeme je od 08 do 13 sati, svakim danom osim subote, nedjelje, blagdana i neradnih dana, sukladno zakonu.
  • Stranke mogu ostvarivati kontakte s uposlenicima telefonom na broj: 039/703-230 i 039/706-690  i dogovoriti najefikasniji način obavljanja posla odnosno rješavanja zahtjeva stranaka. Kontakti s uposlenikom iz sektora za prometnu edukaciju mogu se ostvarivati na telefon broj:039/702-236.
  • Dopisi se mogu slati na fax: 039/703-230 i na e-mail: [email protected] , te na adresu Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg.
  • Stranke se upućuju da izbjegavaju neposredan dolazak u prostorije.

Članak 3.

  • Nužni i neodgodivi poslovi su poslovi tajnice, pravni poslovi, poslovi priznavanja i izjednačavanja stranih obrazovnih isprava, poslovi računovodstva, poslovi koordinacije s ravnateljima škola, a po potrebi i drugi poslovi.
  • Broj uposlenika potrebnih za njihovo obavljanje je po jedan uposlenik za svaki od navedenih poslova u stavku (2) ovoga članka. Ostali uposlenici će se upućivati na godišnji odmor sukladno posebnim rješenjima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

Broj: 07-01-49-252-2/20
Široki Brijeg, 24. 3. 2020. godine

Ministrica
Ružica Mikulić

OBRAZLOŽENJE

  1. PRAVNI  TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 2. i članak 3. Odluke o organizaciji rada tijela uprave za vrijeme trajanja pandemije bolesti corona virus (COVID-19) broj:01-310-1/20-47 od 23. ožujka 2020. godine, a u svezi s Odlukom o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19)  broj:01-287-1/20-46 od 18. ožujka 2020. godine.

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

            Ovom Odlukom se propisuje organizacija rada, raspored rada i radnog vremena za vrijeme pandemije bolesti corona virusa (COVID-19) i utvrđuju nužni i neodgodivi poslovi u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u uvjetima proglašenog stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave corona virusa (COVID-19).

3. FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ove Odluke u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave