Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

ODLUKU O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA „TEKUĆI PRIJENOSI ZA ŠPORT“

16 ožu. 2017 | Obavijesti

ODLUKU O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
„TEKUĆI PRIJENOSI ZA ŠPORT“  UTVRĐENIH PRORAČUNOM ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA 2017. GODINU

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Opće odredbe)
(1) Ovom Odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu namijenjenih sufinanciranju športa Županije Zapadnohercegovačke.
(2) Ovom Odlukom regulira se raspodjela sredstava osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017.godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 25/16), Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, „Tekući prijenosi za šport“ u iznosu 400.000,00 KM,  a posebice: način raspodjele, pravo na sudjelovanje u korištenju sredstava, uvjeti za korištenje sredstava, izvještavanje, način odobravanja dodjele sredstava i završne odredbe.

Članak 2.

(Podatci o Programu)
(1) Razdoblje realizacije Programa: 01. 01. 2017. – 31 .12. 2017. godine.
(2) Ukupna vrijednost Programa: 400.000,00 KM.
(3) Svrha Programa: sufinanciranje programa športa Županije Zapadnohercegovačke
(4) Korisnici Programa: Primatelji sredstava iz Programa.
(5) Izvor sredstava: Proračun Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 25/16) Proračun Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Razdjel 21. Glava 010001, Ekonomski kod 614100, „Tekući prijenosi za šport“.

Cijelu odluku možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Program utroska sredstava za sport 2017.pdf

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave