Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Sastanak konzorcija i radionica u okviru BHQFHE Tempus projekta

4 ožu. 2016 | Novosti

U završnoj fazi Tempus projekta  „BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ – BHQFHE održan je treći sastanak konzorcija od 24.02.-28.02.2016. godine na Sveučilištu Limerick u Irskoj.
Sastanak je okupio predstavnike partnera u projektu su šest javnih sveučilišta u Bosni i Hercegovini: Sveučilišta u Bihaću, Sveučilišta Džemal Bijedić Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta u Zenici, Sveučilišta u Istočnom Sarajevu i Sveučilišta u Tuzli, nadležno ministarstvo obrazovanja Republike Srpske, Sarajevske Županije i Županije Zapadnohercegovačke, Svjetski Univerzitetski Servis, Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Sveučilište Limerick (Irska), Sveučilište Lleida (Španjolska),  Agenciju za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, te koordinatora projekta Sveučilište u Paderbornu.

Cilj projekta je podrška razvoju BH kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje i njegovoj implementaciji na institucionalnom nivou u skladu sa kriterijima Europskog kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA).
Nakon uvodnog pozdrava od strane Pat Phelan i dr.Dermot Coughlana sa Sveučilišta u Limericku, prezentiran je izvještaj Upravne grupe projekta o postavljenim i ostvarenim
rezultatima za svih osam radnih paketa u proteklom periodu vezano za provedbu projekta.
U sklopu uvodnog dijela sa Univerziteta u Limericku izvršena je prezentacija o važnosti ishoda učenja u procesu akreditacije radionica pisanja ishoda učenja. Zatim su lideri grupa predstavili izvješće o napretku od zadnjeg sastanka.
Drugog dana sastanka konzorcija izvršen je trening pisanja selfcertifikacijskog izvještaja od strane Sveučilišta u Lieda i Sveučilišta u Limericku.
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke je prezentiralo izazove u razvoju Kvalifikacijskog okvira u BiH u smislu nadležnosti i dosadašnje dinamike razvijanja Kvalifikacijskog okvira.
Zajednički zaključak je bio da projektne aktivnosti teku prema planu i da je već vidljiv napredak na visokoškolskim ustanovama kad je u pitanju razvoj kvalifikacijskog okvira.

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave