Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Projekt „Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“ u Mostaru

27 lis. 2015 | Novosti

U periodu od 4.10.-07.10.2015. godine na Sveučilištu Džemal Bijedić u Mostaru i Sveučilištu u Mostaru održana je radionica BHQFHE projekta, u sklopu koje je održana svečanost dodjele počasnog doktorata  prof. dr. Wilhelmu Schaferu. Prof. dr. Schafer je, inače, rektor Sveučilišta u Paderbornu u Njemačkoj, s kojim Sveučilište „Džemal Bijedić“ ima suradnju više od dvadeset godina.
BHQFHE projekt predstavlja značajan iskorak transformacije i modernizacije visokog obrazovanja u BiH jer definira standarde kvalifikacija za razvoj modela BH kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje u skladu sa kriterijima Evropskog kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacionog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja(QF-EHEA).

Radionica je započela na Sveučilištu ,,Džemal Bijedić'' a cilj radionice je bio razvoj prijedloga standarda kvalifikacije za ICT područje, te harmonizacija iskustva različitih sveučilišta u zemlji i okruženju, te EU u razvoju kvalifikacijskog okvira. O modernim ICT kvalifikacijama sa osvrtom na perspektivu u Bosni  Hercegovni između ostalih govorili su prof. dr. Mario Žagar, FER, prof. dr. Dragica Radosav, UNS/FIT, prof. dr. Dražena Gašpar, SVEMO. O EU praksi ICT-kvalifikacijskih standarda na stranim sveučilištima govorili su partneri sa sveučilišta u Limericku (UL), prof. dr. Dermot Coughlan, Sveučilišta Northampton (NoH), Simon A. Burtonshaw-Gunn  i Sveučilišta Lleida (UDL), prof. dr. Magda Valls.
Radionica je nastavljena na Sveučilištu u Mostaru gdje je sudionike pozdravila rektorica Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Ljerka Ostojić.
O trenutnom stanju i perspektivama kvalifikacijskog okvira govorilo je Želimir Bakula, dipl.iur (MOZKS), a događaju su nazočili i govorili o svojim iskustvima, direktor poduzeća FEAL-Široki Brijeg, predstavnici LINKA, REDAHA i INTERA Tehnološkog Parka Mostar.

Partneri ovog Tempus projekta su šest državnih sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrazovanja Republike Srpske, Sarajevska Županija, Županija Zapadnohercegovačka, Svjetski Univerzitetski Servis, Sveučilište u Splitu (Hrvatska), Sveučilište Northampton (Velika Britanija), Sveučilište Limerick (Irska), Sveučilište Lleida (Španjolska), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Hrvatska), CEENQA-Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in HE, Udruženje poslodavaca BiH,  Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave