Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Završen Twinning projekt “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvalitete” koji je financirala EU

22 ruj. 2015 | Novosti

U Sarajevu, 2. – 3. rujna 2015. godine službeno je  okončan – Twinning projekt “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvalitete” koji je financirala EU u okviru Instrumenta predpristupne pomoći (IPA 2011) u iznosu od 1 milijun eura.

 
Opći cilj projekta je da doprinese povećanju mobilnosti i zapošljavanju radne snage kroz poboljšanje kvalitete visokoškolskih ustanova u skladu sa Bolonjskim procesom. Svrha projekta je bila da se poboljšaju i ojačaju ljudski resursi i institucionalni kapaciteti za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju.

 Glavni partner u projektu je bila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH (HEA), dok su ostali partneri bili Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska i županijska ministarstava obrazovanja, Sektor za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (HEAARS) i visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. U ime Austrije, projekt je implementiran od strane Agencije za europske integracije i ekonomski razvoj (AEI), dok je Agencija za osiguranje kvalitete i akreditaciju Austrije (AQ Austrija) osigurala odgovarajuću ekspertizu tokom dvogodišnje implementacije projekta, u suradnji sa relevantnim stručnjacima.  Tijekom projekta Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke je sudjelovalo kao partner projekta, pri čemu je prof.dr.sc. Snježana Rezić sa Sveučilišta u Mostaru sudjelovala kao član Savjetodavnog odbora, a na okruglom stolu i završnoj konferenciji ministarstvo je predstavljao Želimir Bakula, dipl.iur.
 
Završni događaj u Sarajevu okupio je predstavnike nadležnih ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, visokoškolskih ustanova, studenata i domaćih i međunarodnih organizacija uključenih u reformu visokog obrazovanja.
  
Dan prije završne konferencije, u Sarajevu je održan i okrugli stol sa zainteresiranim stranama. Ovaj događaj je bio prilika da sudionici, predstavnici visokoškolskih ustanova, nadležnih ministarstava, studenata i drugih zainteresiranih strana raspravljaju o konkretnim rezultatima i preporukama tokom dvogodišnjeg projekta. Sudionici su  radili u dvije odvojene grupe, od kojih se prva bavila pitanjima koja se odnose na svijest o odgovornostima različitih zainteresiranih strana, strukturiranjem dijaloga između zainteresiranih strana te koordinacijom međunarodnih projekata. Druga grupa raspravljala je o akreditaciji studijskih programa, odnosu licenciranja i akreditacije i posljedicama neakreditacije. Rezultati rada obje  grupe sa specifičnim preporukama predstavljeni su u plenarnom dijelu događaja te  kasnije uključeni u završne preporuke Projekta. 

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave