Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

JAVNI POZIV za predlaganje programa iz športa radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

22 ruj. 2015 | Javni natječaji

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA

Broj:07-08-78/15
Široki Brijeg, 21. rujna 2015. godine

JAVNI POZIV
za predlaganje programa iz športa radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

Poziv se raspisuje za potporu programima iz športa sa područja Županije Zapadnohercegovačke
Pravo prijave imaju: jedinice lokalne samouprave s područja Županije Zapadnohercegovačke, koje dostave svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Pozivu, u ime športskih klubova, športskih društava, športskih saveza i drugih udruženja koja u svojoj misiji imaju športske aktivnosti i koja su registrirana u skladu s odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH.
Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke, koja su predmet ovog Poziva iznose ukupno 180.530,00 KM.

Opći uvjeti:
1. Ispravno popunjeni i ovjereni odgovarajući prijavni obrasci.
2. Prijedlog programa/projekta sa svim neophodnim podatcima iz Poziva.
3. Rješenje o upisu u registar pravnih osoba.
4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj).
5. Potvrda o otvaranju transakcijskog računa.
6. Popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobivenih od Ministarstva za  
    prethodnu godinu.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijava osobito se uzimaju u obzir kriteriji:
a) značaj subjekta za razvoj športa i stvaranje uvjeta za redovito natjecanje u odgovarajućem      
    rangu i natjecanja iz športsko-rekreativne aktivnosti,
b) doprinos razvoju i postizanju vrhunskih športskih rezultata,
c) djelatnost udruženja od značaja za Županiju Zapadnohercegovačku,
d) odgovarajuća kvaliteta, kontinuitet i značaj programa,
e) doprinos popularizaciji i razvoju športa,
f) uspjesi na domaćem i međunarodnom planu,
g) značaj projekta za edukaciju i odgoj mladih.

Korisnici sredstava obvezni su do objave narednog Poziva dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošku doznačenih sredstava. Korisnici sredstava koji ne dostave navedeno izvješće s dokumentacijom koja dokazuje navode u izviješću ili ukoliko su sredstva utrošena nenamjenski, nemaju pravo natjecanja za odobravanje sredstava za naredne tri godine. Podnositelji zahtjeva koji u svojim aplikacijama neophodnim za osiguranjem sudjelovanja za Poziv dostave netočne podatke i ostvare novčana sredstva, dužna su ista sredstva vratiti te nemaju pravo natjecanja na Pozivu za sljedeće tri godine.

Originalni obrasci za prijavu po ovom Pozivu mogu se preuzeti  u prostorijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Stjepana Radića 37b, ured 119. ili na službenoj Internet  stranici Ministarstva www.mozks-zzh.com.
Popunjenu prijavu s potrebnom (ovjerenom) dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte adresu: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Ul.Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg s naznakom '' Javni poziv – šport'',  NE OTVARATI!
Javni poziv se objav­ljuje u najmanje jednim dnevnim novinama i na službenoj web stranici mozks-zzh.com.

NAPOMENA: Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave podnijete od strane neovlaštene osobe neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana zadnje službene objave ovog Poziva.
                                                                                                                    
                                                                                                                    Ministrica
                                                                                                             Ružica Mikulić v.r.

 

Obrazac prijave možete preuzeti sa sljedeće poveznice

http://www.mozks-zzh.com/images/datoteke/2015/OBRAZAC za sport 2015..doc

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave