Županija Zapadnohercegovačka

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

RJEŠENJE o donošenju Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku

23 sij. 2014 | Obavijesti

Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke na temelju članka 10. stavak (3) Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/04, 8/04, 8/08, 14/08, 12/11 i 6/13) d o n o s i

RJEŠENJE
o donošenju Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku

I.
Ovim Rješenjem donosi se Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku.

II.
Nastavni plan i program iz točke 1. ovog Rješenja primjenjivat će se od početka školske 2014./2015. godine.

III.
Nastavni plan i program iz točke 1. ovog Rješenja sastavni je dio ovog Rješenja.

IV.
Danom početka primjene Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku prestaje važiti Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za gimnazije Broj: 07-01-260/99 od 16. 7. 1999. godine.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.“

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine                                                             
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Ministarstvo obrazovanja, znanosti,                                                   
kulture i športa
Broj: 07-01-1181/13
Široki Brijeg, 23. listopada 2013. godine

MINISTAR  

Helena Lončar

 

Rješenje možete pogledati na sljedećoj poveznici

http://www.mozks-zzh.com/images/datoteke/NPP za gimnazije u BiH – cjelovit kurikulum – 2013.pdf

Adresa:
Stjepana Radića 37b,
88220 Široki Brijeg,
Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387(0)39 703 230

Fax:
+387(0)39 703 235

E-mail:
[email protected]

Linkovi

Skupština Županije Zapadnohercegovačke

Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Sveučilište u Mostaru

Zavod Za Odgoj I Obrazovanje

Natječaji

Rasprave