Rang lista korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2014. godinu

Bosna i Hercegovina                                          
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA                         

Široki Brijeg, 27. lipnja  2014. godine

Rang lista korisnika sredstava
nakon provedenog  Javnog poziva za programe-projekte kulture za 2014. godinu

Nakon provedenog  Javnog poziva za predlaganje programa-projekata iz kulture Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje sljedeću rang listu:

 

Rang listu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

http://www.mozks-zzh.com/images/datoteke/rang lista kultura 2014.pdf