RJEŠENJE o donošenju Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku

Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke na temelju članka 10. stavak (3) Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/04, 8/04, 8/08, 14/08, 12/11 i 6/13) d o n o s i

RJEŠENJE
o donošenju Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku


I.
Ovim Rješenjem donosi se Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku.

II.
Nastavni plan i program iz točke 1. ovog Rješenja primjenjivat će se od početka školske 2014./2015. godine.

III.
Nastavni plan i program iz točke 1. ovog Rješenja sastavni je dio ovog Rješenja.

IV.
Danom početka primjene Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku prestaje važiti Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za gimnazije Broj: 07-01-260/99 od 16. 7. 1999. godine.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.“


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine                                                             
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Ministarstvo obrazovanja, znanosti,                                                   
kulture i športa
Broj: 07-01-1181/13
Široki Brijeg, 23. listopada 2013. godine

MINISTAR  

Helena Lončar

 

Rješenje možete pogledati na sljedećoj poveznici

http://www.mozks-zzh.com/images/datoteke/NPP za gimnazije u BiH - cjelovit kurikulum - 2013.pdf

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Obavijesti i najave RJEŠENJE o donošenju Nastavnog plana i programa na hrvatskome jeziku za gimnazije u Bosni i Hercegovini za Županiju Zapadnohercegovačku